civildəmə

civildəmə
«Civildəmək»dən f. is.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • civildəşmə — «Civildəşmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • civildəşmək — qarş. Ağız ağıza verib birlikdə civildəşmək. <İsmət:> İştə bahar olmuş, hər yer gülümsər; Quşlar civildəşir, bülbüllər ötər. H. C.. Qaratoyuq balaları; Kol dibində civildəşir. B. V.. Sərçələr çəpərlərin üstündə, söyüd ağaclarının təpəsində… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • civildəmək — f. Civ civ (civil civil) eləmək, civilti səsi çıxarmaq. Nurəddin gözlərini dolandıranda gördü ki, bir yuvadan dörd sərçə balası başlarını bayıra çıxarıb civildəyirlər. S. S. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • GRAITEC — Infobox Company company name = GRAITEC company type = Private foundation = France, 1986 location = Paris, France key people = Francis Guillemard, President and CEO industry = CAD / CAE Software products = Building Construction revenue = profit… …   Wikipedia

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • buğlanmaq — f. 1. Buğ olmaq, buğa çevrilmək, buğ halına gəlmək; buxarlanmaq. Günəşin təsiri ilə yerdəki sular buğlanır. 2. Buğ vermək, buğ çıxmaq. Buludlar parçalanır, torpaq buğ verir, otlar baş qaldırır, quşlar civildəşməyə başlayırdı. M. İ.. Ramazanla… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • civhaciv — z. Durmadan civildəyərək, civ civ səs çıxararaq. Quşlar civhacivlə uçuşurdular. // Vıyıltı ilə, vıyıldayaraq. Yanına civhacivlə tökülən güllələrə əhəmiyyət verməyib . . özünü bölüyə yetirdi. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • havalanmaq — f. 1. Havaya qalxmaq, uçmaq. Göyərçinlər havalandı. – Kamal birbirinin ardınca bir çox təyyarənin havalanıb dik göyə ucaldığını gördü. M. Rz.. Birdən <sərçələr> həyəcanla civildəşib havalandılar. H. Seyidbəyli. 2. məc. Cuşa gəlmək, şövqə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • oxumaq — f. 1. Yazılmış bir şeyi gözdən keçirib səslə və ya səssiz qiraət etmək, mütaliə etmək. İngiliscə oxumaq. – Cənab Bax kağızı . . diqqətlə oxudu, sətirlərə təkrartəkrar göz gəzdirdi, bir qüsur tapa bilmədi. . Ç.. 2. Təhsil almaq, elm almaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • oxuşmaq — qarş. 1. Mahnı və s. oxumaqda yarışmaq; deyişmək. Aşıqlar oxuşurlar. – . . Mən səsdə oxuyanı və mənim tək artisti indiyədək dünya yaratmayıb. Hər kəs xahiş edərsə, buyursun oxuşaq. Ə. H.. 2. Səs səsə verib oxumaq; civildəşmək, ötüşmək. Quşlar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”